بوی زهرا ومریم وهاجر
قالب وبلاگ
نویسندگان


من تو را میبینم…
من نمی توانم ... اما می ببینم که تقریبا هر زنی بچه ای بغل کرده یا اطراف او
بچه هایی هستند. می بینم هرچند آنها پوششی محجوبانه دارند لیکن هنوز زیباییشان
می درخشد . اما این فقط زیبایی بیرونی نیست ، که متوجه آن می شوم.
من چیزی عجیب در درون خود احساس می کنم :
غبطه می خورم...
اما نمیتوانم چیزی بگویم ؛ فقط قدرت ، زیبایی، عفت و بیش از همه رضایت و شادی
تو را تحسین می کنم. آری ، عجیب است اما به ذهن من خطور می کند که تو هر چند
تحت بمباران اما از ما ، خوشحالتری.
*چرا که تو هنوز زندگی طبیعی یک زن را داری *. شیوه ای که زنان از ابتدا
همواره چنین زندگی میکردند . در غرب هم تا دهه 1960 اینچنین معمول بود، تا
اینکه به وسیله دشمنی مشترک بمباران شدیم.
*از طریق وسوسه*
*اما ما با مهمات واقعی بمباران نشدیم ، بلکه با فساد اخلاقی و نیرنگ آلود و
زیرکانه از طریق وسوسه بمباران شدیم**.**
*آنها به جای استفاده از بمب افکن ها و جنگنده های امریکایی ، ما را از
هالیوود بمباران کردند. آنها می خواهند بعد از آنکه از بمباران زیرساختهای
کشورهای شما فارغ شدند، شما را نیز اینگونه بمباران کنند . نمی خواهم این برای
تو هم اتفاق بیافتد. تو هم احساس خفّت خواهی کرد همانطور که ما می کنیم. تو می
توانی از این بمبارانها دوری کنی ، اگر لطف کنی ، و به ما که از نفوذ شیطانی
آنها تلفات جدی داده ایم، گوش کنی.
برای اینکه هر چیزی که از هالیوود می بینی ، مشتی دروغ است ، تحریف است، دود و
آینه ها
[اصطلاح smoke and mirrors "دود و آینه ها" در زبان انگلیسی بنابر فرهنگ لغت
های انگلیسی من جمله Random House Dictionary نیرنگی ست ماهرانه که حقایق را
تیره و تار ساخته و تحریف می کند مانند استفاده شعبده باز از حقه های شعبده
بازی با استفاده از ابزاری چون آینه و دود ] .
*آنها روابط نا مشروع را تحت عنوان سرگرمی بی ضرر جلوه می دهند ، برای اینکه
هدف آنها انهدام اساس اخلاق جوامعی است که تشعشعات و امواج برنامه های سمّی
شان را به آنان مخابره می کنند . *
*ملتمسانه از تو می خواهم سم آنها را نخوری . وقتی که از آن خوردی، هیچ پاد
زهری برای آن نیست !! ممکن است نسبتاً بهبود بیابی ، اما هرگز همچون قبل نخواهی
شد. بهتر است کاملاً از این سم دوری کنی ، تا اینکه به دنبال شفا از آسیبهای
که بوجود می آورد باشی .*


I see you. I can't help but notice that almost every woman I see is
carrying a baby or has children around her. I see that though they are
dressed modestly, their beauty still shines through. But it's not just
outer beauty that I notice. I also notice that I feel something strange
inside me: I feel envy. I feel terrible for the horrible experiences and
war crimes that the Lebanese people have suffered, being targeted by our
common enemy. But I can't help but admire your strength, your beauty, your
modesty, and most of all, your happiness. Yes, it's strange, but it
occurred to me that even under constant bombardment, you still seemed
happier than we are, because you were still living the natural lives of
women. The way women have always lived since the beginning of time. It used
to be that way in the West until the 1960s, when we were bombarded by the
same enemy. Only we were not bombarded with actual munitions, but with
subtle trickery and moral corruption.
Through Temptation They bombarded us Americans from Hollywood , instead of
from fighter jets or with our own American-made tanks. They would like to
bomb you in this way too, after they've finished bombing the infrastructure
of your countries. I do not want this to happen to you. You will feel
degraded, just like we do. You can avoid this kind of bombing if you will
kindly listen to those of us who have already suffered serious casualties
from their evil influence. Because everything you see coming out of
Hollywood is a pack of lies, a distortion of reality, smoke and mirrors.
They present casual sex as harmless recreation because they aim to destroy
the moral fabric of the societies into which they beam their poisonous
programming. I beg you not to drink their poison. There is no antidote for
it once you have consumed it. You may recover partially, but you will never
be the same. Better to avoid the poison altogether than to try to heal from
the damage it causes


آنها سعی دارند، با فیلم ها و نماهنگهای شهو ت انگیز ، به دروغ ما زنان
امریکایی را شاد و راضی نشان دهند ، مفتخر به لباس پوشیدن چون هر زه ها و
قانع بودن به نداشتن خانواده ؛ و تو را اینچنین وسوسه می کنند .
اکثر ما شاد نیستیم، به من اعتماد کن ! میلیون ها نفر از ما داروهای ضد
افسردگی مصرف می کنیم ، از شغلهایمان متنفریم و شب ها به خاطر مردانی که می گفتند
دوستمان دارند، ولی حریصانه از ما سوءاستفاده می کنند و میروند ، گریه می کنیم.
آنها می خواهند خانواده های شما را از بین ببرند و شما را متقاعد کنند که
فرزندان کمتری داشته باشید . *آنها با جلوه دادن ازدواج به عنوان شکلی از
بردگی ، مادری به عنوان نفرین ، و با جلوه دادن با حیا بودن و پاک ماندن به
عنوان عقب افتادگی و اُمُلی چنین می کنند . *آنها می خواهند خودت ، ارزش خودت
را پایین آوری و ایمان و اعتقاداتت را از دست بدهی . آنها مانند شیطانی هستند
که [آدم و حوا] را فریب دادند ، تو فریب نخور!*
**برای خودت ارزش قائل باش **:*
من تو را به عنوان گوهر گران قیمت، طلای ناب ، یا مروارید گرانبها می
بینم، (برگرفته
از انجیل متی 13 :45).
همه ی زنان مرواریدهای گرانبهایی هستند، اما برخی از ما در مورد ارزش
پاکدامنیمان فریب خوردیم. عیسی گفت : "آنچه مقدس است ، به سگان مدهید و
مرواریدهای خود را پیش خوک وحشی نیاندازید، مبادا آنها را پایمال کنند و
برگشته ، شما را بدرند." (متی فصل 7 عبارت 6 )
مرواریدهای وجودیمان بسیار گرانبها هستند ، اما آنها می خواهند به ما
بقبولانند که بی ارزش اند. ولی باورم کن! هیچ جایگزینی برای این نیست که بتوان
در آیینه نگاه کرد و بازتاب پاکدامنی ، نجابت و عزت نفس خود را در آن دید .
*مُدهایی که از زیر دست خیّاطان غربی بیرون می آیند برای این طراحی می شوند که
به تو بقبولاند که ارزشمندترین سرمایه تو ، جذابیت جسمی توست . *اما لباسهای
عفیف تو و حجاب تو درواقع پرجاذبه تر از هر مُد غربی است، برای اینکه آنها تو
را به صورت اسرارآمیزی پوشانده اند و عزت نفس و اعتماد به نفس تو را جلوه می
دهند .
جاذبه های جسمانی زن باید از چشمان بی لیاقت پوشانده شود، البته این باید
هدیه ای باشد از طرف تو برای مردی که تو را آنقدر دوست دارد و برایت احترام
قائل است ، که با تو ازدواج می کند . و از آنجا که مردان شما مرد اند و با
غیرت و دلاور ، حق آنان نیز چیزی کمتر از بهترینی که تو عرضه کنی نیست . مردان
ما دیگر حتی پاکدامنی نمی خواهند، آنها دُرّ گرانبها را درک نمی کنند ؛ آنها
سنگ مصنوعی پر زرق و برق را انتخاب می کنند تا آن را نیز [پس از سوءاستفاده] رها
کنند!
گوهربارترین سرمایه های تو زیبایی درونی ات ، نجابتت ، و آنچیزی ست که تو را
تو کرده است. اما متوجه شدم برخی زنان مسلمان از حدود تجاوز می کنند و حتی در
حین حجابشان سعی دارند تا جایی که ممکن است مانند غربی ها شوند (قسمتی از
موهایشان نشان داده می شود[آرایش داشته باشند و ...] ).
چرا تقلید کنید از زنانی که به خاطر عفت و پاکدامنی ازدست رفته شان پشیمان اند
یا به زودی پشیمان خواهند شد؟
هیچ جبرانی برای آن ازدست رفته نیست. شما الماس های بی عیب هستید. نگذارید
آنها شما را بفریبند و تبدیل به سنگ بدلی شوید . زیرا که هر آنچه شما در مجلات
مد و تلویزیون های غرب می بینید، دروغ است *. **این دام شیطان است* . طلا نمای

 

 

 

They will try to tempt you with their titillating
movies and music videos, falsely portraying us American women as happy and
satisfied, proud of dressing like prostitutes, and content without
families.
Most of us are not happy, trust me. Millions of us are on anti-depressant
medication, hate our jobs, and cry at night over the men who told us they
loved us, then greedily used us and walked away. They would like to destroy
your families and convince you to have fewer children. They do this by
presenting marriage as a form of slavery, motherhood as a curse, and being
modest and pure as old-fashioned. They want you to cheapen yourself and
lose your faith. They are like the Serpent tempting Eve with the apple.
DON'T BITE. Self-Value I see you as precious gems, pure gold, or the "pearl
of great value" spoken of in the Bible (Matthew 13: 45). All women are
pearls of great value, but some of us have been deceived into doubting the
value of our purity. Jesus said: "Give not that which is holy unto the
dogs, neither cast your pearls before swine, lest they trample them under
their feet, and turn again and rend [slit, rip] you" (Matthew 7: 6). Our
pearls are priceless, but they convince us that they're cheap. But trust
me; there is no substitute for being able to look in the mirror and seeing
purity, innocence and self-respect staring back at you. The fashions coming
out of the Western sewer are designed to make you believe that your most
valuable asset is your sexuality. But your beautiful dresses and veils are
actually sexier than any Western fashion, because they cloak you in mystery
and show self-respect and confidence. A woman's sexuality should be guarded
from unworthy eyes, since it should be your gift to the man who loves and
respects you enough to marry you. And since your men are still manly
warriors, they deserve no less than your best. Our men don't even want
purity anymore. They don't recognize the pearl of great value, opting for
the flashy rhinestone instead. Only to leave her too! Your most valuable
assets are your inner beauty, your innocence, and everything that makes you
who you are. But I notice that some Muslim women push the limit and try to
be as Western as possible, even while wearing a veil (with some of their
hair showing). Why imitate women who already regret, or will soon regret,
their lost virtue? There is no compensation for that loss. You are flawless
diamonds. Don't let them trick you into becoming rhinestones.
Because everything you see in the fashion magazines and on Western
television is a lie. It is Satan's trap. It is fool's gold. A Woman's Heart
I'll let you in on a little secret, just in case you're curious:
pre-marital sex is not even that great. We gave our bodies to the men we
were in love with, believing that that was the way to make them love us and
want to marry us, just as we had seen on television growing up. But without
the security of marriage and the sure knowledge that he will always stay
with us, it's not even enjoyable! That's the irony. It was just a waste. It
leaves you in tears. Speaking as one woman to another, I believe that you
understand that already. Because only a woman can truly understand what's
in another woman's heart. We really are all alike. Our race, religion or
nationalities do not matter. A woman's heart is the same everywhere. We
love. That's what we do best. We nurture our families and give comfort and
strength to the men we love. But we American women have been fooled into
believing that we are happiest having careers, our own homes in which to
live alone, and freedom to give our love away to whomever we choose. That
is not freedom. And that is not love. Only in the safe haven of marriage
can a woman's body and heart be safe to love. Don't settle for anything
less. It's not worth it. You won't even like it and you'll like yourself
even less afterwards. Then he'll leave you.
Self-Denial Sin never pays. It always cheats you. Even though I have
reclaimed my honor, there's still no substitute for having never been
dishonored in the first place. We Western women have been brainwashed into
thinking that you Muslim women are oppressed. But truly, we are the ones
who are oppressed; slaves to fashions that degrade us, obsessed with our
weight, begging for love from men who do not want to grow up. Deep down
inside, we know that we have been cheated.
We secretly admire and envy you, although some of us will not admit it.
Please do not look down on us or think that we like things the way they
are. It's not our fault. Most of us did not have fathers to protect us when
we were young because our families have been destroyed. You know who is
behind this plot. Don't be fooled, my sisters. Don't let them get you too.
Stay innocent and pure. We Christian women need to see what life is really
supposed to be like for women. We need you to set the example for us,
because we are lost. Hold onto your purity. Remember, you can't put the
toothpaste back in the tube. So guard your "toothpaste" carefully!
I hope you receive this advice in the spirit in which it is intended; the
spirit of friendship, respect, and admiration.
From your Christian sister "With Love"
Joanna Francis
  http://maostovarim.persianblog.ir

برچسب ها: حیا+عفت+حجاب+زن مسلمان،
[ شنبه 25 شهریور 1391 ] [ 01:55 ب.ظ ] [ آنتی صهیون ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ


آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات وب
ایران رمان
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات